increse_usability

ENGINEERING SERVICES


KUNDSTYRDA INGENJÖRSPROJEKT

d1

Inom Engineering Services arbetar CeDe Group med kundstyrda ingenjörsprojekt för framför allt verkstadsindustri. Vi har stor erfarenhet att arbeta med specialapplikationer och specialmaskiner för bland annat gruv- och anläggningsmarknaden och annan tung mobil industri. Vi tar även på oss andra typer av projekt och uppdrag som passar de kompetenser vi kan erbjuda.

Vi har en kompetent ingenjörsavdelning, med stort kunnande och lång erfarenhet från tillverkningsindustri. Det innebär också vana att hantera alla de steg i utvecklingsprocessen som krävs för att nå effektiva och bra lösningar för kunden.

Våra insatser sker alltid utifrån kundens krav, och våra mycket erfarna systemingenjörer har återkommande visat på förmågan att se helheten och få tekniska system att samverka.

Efter genomförda ingenjörsprojekt arbetar vi gärna med eventuellt kommande projektsteg, som t.ex. prototyp- och förserietillverkning, vilka vi effektivt kan hantera i egen verkstad.

Välkommen med uppdrag och projekt som Ni tror passar för CeDe Group.

 

Vi har hög kompetens inom följande områden:
  • 
Mekanik
  • Strukturberäkning
  • El/elektronik
  • Hydraulik
  • Svetsade strukturer
  • Projektledning
  • Dokumentation
  • CE-märkning
  • Förstudier
  • Produktspecifikationer