increse_usability

SPECIAL SOLUTIONS


SPECIALAPPLIKATIONER FÖR TUNG INDUSTRI

e1

Inom Special Solutions utvecklar och producerar CeDe Group specialapplikationer och specialmaskiner för främst gruv- och anläggningsmarknaden, men tar även fram lösningar för annan tung mobil industri.

En tät dialog mellan kund och CeDe:s mycket erfarna systemingenjörer är en förutsättning för att uppnå full förståelse kring den efterfrågade applikationen och dess önskade användningsområde. Denna dialog utmynnar i en tydlig målspecifikation som skapar de bästa förutsättningarna för ett lyckat projekt. CeDe Groups solida ingenjörsbas, med stort kunnande och lång erfarenhet från gruv- och anläggningsindustri, ger i nära samarbete med CeDe’s kompletta produktionsenhet en god grund för genomförandet av framgångsrika och kompletta specialproduktprojekt.

Som ett bra exempel på en Special Solution visar bilden uppe till vänster en kalkpelarborrmaskin som används för grundförstärkningsarbete. Maskinen levererades av CeDe Group 2015.