Volvo EC380ENL, 2-delad bom, borrmast.
Totalvikt 52 t. Motvikt 11 t.
Reducerad transport- och svänghastighet. X1, X2 hydraulik.
Hela maskinen radiostyrd.
Borrmast Klemm 313 för max 508 rör längd 12 m.
Vattenpump med hydraulmotor.
Elverk.
Smörjpump för borrning.
Belysning utgörs av lampor på bom samt två lampor (lyser nedåt, radiokontrollerade) i masttoppen.
En lampa 4 m upp på borrmasten lyser uppåt.
CE märkt som borrmaskin.