Pressmeddelande
2017-04-12
Fouriertransform, det statliga venture capital-bolaget, har investerat ytterligare i CeDe Group AB och blir nu ny huvudägare i CeDe. CeDe står inför en expansion efter ett antal tuffa år med en mycket svag marknad. Marknaden är nu på väg att återhämta sig och bolagets nyckelkunder inom segmenten entreprenad-, gruv- och stålindustrin signalerar ökade volymer.
CeDe Group AB utvecklar och tillverkar egenutvecklade specialanpassningar av tunga fordon och maskiner. Bolaget levererar lösningar till många av Sveriges ledande industribolag. I samband med affären stärks CeDes balansräkning, detta möjliggör att bolaget kan möta den ökade efterfrågan från bolagets nyckelkunder och utvecklas långsiktigt.
”CeDe har över en lång tid byggt upp en unik utvecklings- och produktionskompetens inom tunga maskiner vilket har gjort bolaget till en välrenommerad partner till sina nyckelkunder. Bolaget går nu in i en ny fas och behöver långsikitighet och stabilitet vilket nu Fouriertransform möjliggör” säger Per Nordberg VD Fouriertransform. ”Bolaget har genomgått en tuff period med en mycket svag marknad. Bolaget har i denna tuffa marknad bibehållit sin kundbas samt adderat ett antal nya kunder. Med Fouriertransform som ny långsiktig huvudägare möjliggörs nu att tillsammans med samarbetspartners och leverantörer möta de ökade volymer som våra kunder signalerar.” säger Fredrik Jönsson tf VD i Cede Group.
För ytterligare information: Per Nordberg, CEO, Fouriertransform AB, +46 8 410 40 601 Carl Backman, Ordförande Cede Group, Investment Director, Fouriertransform AB, +46 703 979005 Fredrik Jönsson, tf VD Cede Group, +46 705 171626