Bromsprov. Low Rail maskin, däcken driver mot räls.
Maskin kan lyftas upp på rälshjulen och rulla frihjul vid passage av hinder.
Föraren aktiverar ordinarie reglage för främre och bakre rälsaxel och lyfter upp maskin 100 mm.
Under färd då maskinen frirullar på rälshjul utnyttjas maskinens bromspedal för att vid behov aktivera främre rälshjulens bromsar.
Då hindret har passerats stoppar föraren maskinoch sänker därefter maskin tills ansättningssystemet anger rätt läge på rälshjul.
Bakre rälshjul är utrustade med parkeringsbromsar och aktiveras samtidigt med hjullastarens ordinarie parkeringsbroms. Parkeringsbromsar lossas med fjäderansatt hydraulcylinder.
Manövrering av rälsaxlar sker med separat hydraulik och två elspakar som placeras i anslutning till övriga spakar i hytten.