Volvo EC380EL med MOVAX® pålningsaggregat, helt radiostyrd.
Vi citerar Movax (https://www.movax.com/en-GB/products-and-services/pile-drivers/):
MOVAX pålningsaggregat används för att hantera, driva och dra upp pålar
i varierande mark- och anläggningsförhållanden.
Den grävmaskinsmonterade vibrationspålaren med sidogrepp är gjord för
hårda förhållanden.
Pålaren finns för en mängd olika sorters pålar samt för basmaskiner av olika storlek.