increse_usability

HAULER SOLUTIONS

KROKLYFT

c25-1

MULTIPLA FÖRDELAR MED XR S KROKLYFT

Ett kroklyftsystem som monteras på ett dumperchassi ger en unik flexibilitet. Från sophantering på landfyllnadsområden till materialtransporter i stålgruvor. Från industriapplikationer till lastning/avlastning i hamnar och tågstationer.

XR S kroklyft har en glidande mekanism som erbjuder en kort operationsradie under lastning/tömnings momentet. XR S-programmet har en lyftkapacitet på mellan 14 – 30 ton. Kroklyften kan hantera ett brett antal applikation som exempelvis dumperflak, planflak, krokcontainrar, betongblandare eller vattentank.

För att öka stabiliteten under lastning/tömning är den ledade dumpern i denna applikationen utrustad med CeDe Group designskyddade Boggi blocking system.

Dumpern A25G Hook lift är utrustad med Cargotecs XR26S kroklyft och ett Boggi blocking system. Den här modifieringen innebär att dumpern kan lasta, lasta av och tippa containrar. Boggi blocking systemet medför att man kan lyfta säkert med hänseende till stabilitet.