increse_usability

HAULER SOLUTIONS

VATTENTANK

c26-1

TUNG ANVÄNDNING I KRÄVANDE MILJÖER

Volvo A40G med förlängt chassi och en 40m³ vattentank, är designad för tyngre aktiviteter i krävande miljöer.

Med skydd mot vägdamm på byggarbetsplatser som ökar effektiviteten och reducerar hälsorisken med att andas in damm. Den kan inte bara preparera ytan vid vägbyggen eller vid stenbrytning utan också vara väldigt effektiv vid rengöring av gator. Vattentanken är väldigt användbar för enkla vattentransporter men kan också utrustas med olika tillägg för mer krävande uppgifter.

Vattentanken i kombination med vattenpump, spridningsmunstycke eller vattenkanon ger ytterligare möjligheter. Vattenpumpen och spridningsmunstycket styrs enkelt ifrån kontrollpanelen i förarhytten. Man kan också lågmontera en ramp för att sprida ut vattnet via frittfallprincipen eller montera en vattenspridningsramp med flera munstycken för att vattna stora ytor.