increse_usability

HAULER SOLUTIONS

PLANFLAK

c27-1

TUNG STENTRANSPORT

Planflak på en Volvo dumper är en perfekt lösning när du behöver transportera tunga last med sten i krävande omgivningar.

Planflaket är designat för att stora block av t.ex. marmor, från 28 ton upp till 39 ton beroende på maskinstorlek. Blocken lastas på planflaket med hjullastare.

Flaket är försett med gaffelöppningar som kan stängas med stållock när planflaket används till för andra syften. Planflaket är täckt med trä för skydd av blocken. Detta kan lätt bytas ut när det är utslitet.