FLEXIBELT OCH SNABBT VAL MELLAN RÄLS OCH BANDDRIFT

ECR145 RAIL är en terränggående grävmaskin som har anpassats för att även kunna arbeta på räls. Det är en typ 9A maskin vilket innebär att den bärs upp av rälshjul och drivs av dessa på järnvägsräls, medan den drivs av originalband på mark. För att göra maskinen flexibel är systemet utvecklat så föraren kan ställa om mellan räls- och banddrift direkt från hytten.

Rälskassetterna har hydrostatisk fyrhjulsdrift som utnyttjar den befintliga hydrauliken till undervagnens framdrift. Den patenterade hydrostatiska transmissionen består av fyra planetväxlar med variabla hydraulmotorer, en i varje rälshjul.

Med de variabla hydraulmotorerna erhålls hög körhastighet och en stor drag- och bromskraft som överförs till rälsen via fyrhjulsdriften. Tack vare bromskraften på alla hjul står maskinen mycket stabilt under stillastående arbete.

Föraren kan under gång växla mellan högfart/lågfart. Systemet växlar automatiskt till lågväxel under inbromsning för att åstadkomma stort hydrauliskt bromsmoment och en konsistent bromsning, vilket leder till snabbare cykler vid arbete med ständiga riktningsändringar.