FLEXIBELT OCH SNABBT VAL MELLAN RÄLS OCH HJULDRIFT

EW160E Rail är i grunden en grävmaskin primärt avsedd för att arbeta på väg och i terräng, men har anpassats för att även kunna arbeta på räls.

När maskinen är spårbunden utnyttjas de vanliga gummihjulen för framdrift genom kontakten mot rälshuvudet, medan rälshjulen håller maskinen på spåret.

Rälskassetterna sitter monterade i redskapsfäste och hydraulledningarna till höj och sänkning av rälshjulen är utrustade med snabbkopplingar så rälshjulskassetterna enkelt kan kopplas av för snabb växling tillbaka till en vanlig grävmaskin.

Maskinen kan arbeta på sträckor med kontaktledning eftersom den är utrustad med ett säkerhetssystem som begränsar rörelser i höjdled. Detta kan även användas för att begränsa rörelser i sidled vilket gör grävmaskinen lämplig för arbete på dubbelspår. Den är också utrustad med utvändiga nödstopp och jordledningar mellan aggregatets lagringar.