increse_usability

ROAD-RAIL

L90H – L120H RAIL

c34-1

FLEXIBELT OCH SNABBT VAL MELLAN RÄLS OCH HJULDRIFT

I grunden är hjullastarna L90H och L120H/L110H primärt avsedda för arbete på väg och i terräng, men har anpassats för att även kunna arbeta på räls. När maskinen är spårbunden utnyttjas de vanliga gummihjulen för framdrift genom kontakten mot rälshuvudet, medan rälshjulen håller maskinen på spåret.

En hjullastare utrustad med rälshjul är en optimal maskin för att lasta och lossa lastbilar på upplagsplatsen, samt bära material och betongelement från upplaget ut till arbetsplatsen utmed järnvägsspåret. Vid tyngre lyft kan två maskiner utföra tandemlyft, vilket därmed utökar mångsidigheten även vid hantering av tyngre last.

Maskinen kan även användas för buskröjning längst järnvägen, vid snöröjning vid perronger och rangerbangårdar med hjälp av den då monterade sopborsten.

När maskinen ska användas för järnvägsarbete körs den upp på spåret där rälshjulen ansätts hydrauliskt från förarhytten. Då hjullastaren använder sina egna gummihjul för framdrift ställs krav på tyngdfördelning mellan de vanliga hjulen och rälshjulen. Maskinens rälsanliggningssystem övervakar kontakttrycket mellan rälshjul och räls, vilket gör att föraren kan ansätta rälshjulen med rätt tryck.

Maskinen kan arbeta på sträckor med kontaktledning eftersom den är utrustad med ett säkerhetssystem som begränsar rörelser i höjdled, detta kan även kompletteras med ett system som begränsar redskapsfästets tiltfunktion för arbete med redskap med ytterligare utstick från lastaggregatet.