increse_usability

TUNNELING

TUNNELMASKIN EC250E

c35-1

BANDDRIVEN EC250E MED HÖJ-, SÄNK- OCH TILTBAR HYTT

CeDe Group har sedan en lång tid tillbaka kunnat erbjuda både höj- och sänkbara hytter och tiltbara hyttlösningar utvecklade för optimalt tunnelarbete. Med en tunnelmaskin från CeDe Group har du alltid ögonen riktade precis där arbetet ska utföras utan att körställningen behöver ändras.

Dessa redan uppskattade lösningar har nyligen uppgraderats till att bli än mer robusta och driftsäkra i tuffa och korrosiva miljöer. Fokus i uppgraderingen har lagts på elsystemet, men också hydrauliken har ytterligare förbättrats.

Den viktigaste uppdateringen rörande hydrauliken är dragningen och separeringen av hydraulslangar och elkablage. Varje slang är inpassad i en gummihållare, vilket gör att slangarna inte skaver mot varandra och skapar läckage.

Varje slang är inpassad i en gummihållare, vilket gör att slangarna inte skaver mot varandra och skapar läckage.

Elsystemet är moduluppbyggt och antalet skarvar är minimerat. En kopplingslåda innehållande snabbsäkringar som återställs utifrån, solid state-reläer utan rörliga delar samt en hermetiskt ingjuten CANBUS-modul, monteras i basmaskinen för att styra maskinens olika funktioner.