increse_usability

DRILLING & PILING

EC220E PÅLNINGSAGGREGAT 

c39-1

VOLVO EC220E FJÄRRSTYRD PÅLNINGSUTRUSTNING

En fjärrstyrd Volvo EC220E med pålningsutrustning används för att på ett säkert sätt slå ner stålpålar. Operatören kan med hjälp av fjärrstyrning stå på behörigt avstånd – upp till 50 m, och ändå ha full uppsikt över maskinens arbetsområde. Vinschen kan även användas till att rangera och resa stålpålar, samt eventuella ”stockmattor ” vid kortare sträckor.

Användningsområde utgörs av pålning av RD-stålrörspålar för grundförstärkning vid byggnation av:

 • Småhus
 • Affärs-, kontors-, industri- och lagerbyggnader
 • Flervåningshus
 • Idrottsarenor
 • Grundförstärkning
 • Broar
 • Påldäck
 • Konstruktioner för trafikleder och kommunal teknik
 • Bullerskydd
 • Hamnar
 • Vind- och andra kraftverk

Maskinen är konstruerad, tillverkad och beskriven i enlighet
med EG:s maskindirektiv 2006/42/EG och EMC-direktivet
2004/108/EG.