increse_usability

HANDLING

JIBBARMAR FÖR GRÄVMASKINER

c312

ÖKAD ANVÄNDBARHET INOM HANTERING, SKOGSBRUK OCH BYGG

CeDe Jibtec Skördejibb
Ger utökad arbetsradie, förbättrad rörlighet och minskade markskador. Anpassad för skördehuvuden från alla ledande tillverkare.

CeDe Vibrojibb
Uppdragning av stödpelare runt byggplatser med hjälp av en Vibro Jib på grävarmen, är ett smart sätt för återställande av mark runt byggplatser.

CeDe Lyftjibb
Förvandla enkelt en grävmaskin till en kran genom att koppla på en Lyftjibb i grävmaskinarmens redskapsfäste.