Det här är CeDe Group

CeDe Group designar, utvecklar och producerar specialmaskiner för gruv- och anläggningsmarknaden.

Vi är ett ledande tillväxtföretag inom vår bransch i Norra Europa. Inom CeDe Group är utveckling och produktion starkt sammankopplade, då hela verksamheten ligger under samma tak. Detta bidrar till dynamiska och nytänkande lösningar, där nya produktidéer formas till färdiga maskinlösningar. Genom utökad nyttjandegrad och nya funktioner ökar det våra kunders produktivitet och stärker deras konkurrenskraft.

Vårt motto är ”We increase machine usability”. Det gör vi genom att tillgodose våra kunders unika och individuella behov utifrån den spetskompetens och långa erfarenhet inom teknikutveckling som vi representerar. Vi arbetar dels med projekt som löper från idé till färdig produkt, dels med att utveckla tillbehör och anpassa standardmaskiner för nya användningsområden. Nära samarbeten med kunderna bidrar till att skapa nya värden, öka maskinernas utnyttjandegrad och förbättra kundernas produktivitet.

Vi arbetar med alla större varumärken inom området special- och entreprenadmaskiner. Genom att vi är av Volvo CE Certified Partner utför vi alla anpassningsarbeten helt enligt Volvos riktlinjer och ger återförsäljare och slutkunder en extra säkerhet och trygghet.

Våra arbeten sker i enlighet med tillämpliga EU maskindirektiv och innebär att samtliga våra maskinleveranser är CE-märkta.

Vi arbetar inom tre affärsområden:

increse_usability

Vi skapar lösningar som ökar maskiners användbarhet och gör dem mer flexibla och passande för nya uppgifter. Längre, högre, mer framkomliga och fullt ut anpassade till situationen. Det ökar deras användbarhet och ger våra kunder stärkt konkurrenskraft.

Fokus på 
kundvärden

Genom nära samarbete med våra kunder har vi alltid en tydlig och klar bild av behovet. Det ger oss optimala möjligheter att leverera en lösning som tillgodoser alla krav. Under åren har vi samlat på oss mycket erfarenheter tack vare givande samarbeten med flera av världens mest framgångsrika företag.

Spetskompetens 
och erfarenhet

Vi har spetskompetens och erfarenhet inom ett brett spektrum: Allt från möjlighetsstudier, idé och design till konstruktion, test, prototyptillverkning, dokumentation och serietillverkning. Ambitionen är att tillföra nya värden i kundernas verksamhet och ge tydliga pluseffekter på tidsåtgång, kostnader och miljöpåverkan.

VOLVO CE Certifierad Partner

a0-5

CeDe Group är en av Volvo Construction Equipment (Volvo CE) godkänd partner. Det ger Volvo CE möjligheten att tillhandahålla maskiner för sina kunder som är delvis tillverkade av Volvo CE och delvis av CeDe Group. Detta avtal innebär att Volvo CE:s kunder får tillgång till specialmaskiner för t.ex. arbete längs järnväg och banvall, borr- och pålmaskiner, skogsmaskiner, tunnelmaskiner, terränggående gaffeltruckar m.m. Dessa maskiner görs tillgängliga genom Volvo CE:s europeiska distributionsnätverk.

Med bas i Sweden och marknad i Europa

a0-6

I den expansiva Öresundsregionen designar, utvecklar och tillverkar vi specialapplikationer och kompletta maskiner. Majoriteten av våra kunder är världsledande aktörer inom gruv-, anläggnings- och offshoreindustrin. Vår anläggning ligger i Malmö, med utmärkta förbindelser via väg och järnväg samt Malmö hamn.

Affärsmodell

Huvudinriktningen för CeDe Group är specialmaskiner och spjutspetsteknik som ökar våra kunders produktivitet och därmed deras lönsamhet. Design ska vara styrande vid framtagandet av produkter, tillsammans med funktionalitet, kvalitet, miljö och pris.

Affärsidé

CeDe Group ska med hög kompetens inom såväl design som produktutveckling och tillverkning öka våra kunders konkurrenskraft.

Mål och vision

CeDe Group ska vara ledande i Europa på att utveckla och tillverka specialmaskiner inom Construction Equipment och Special Solutions.

Strategi

CeDe Group ska fortsätta växa genom ett nära samarbete med kunderna, genom hög kompetens samt fokus på design produktutveckling och serietillverkning inom Construction Equipment, Engineering Services och Special Solutions.