increse_usability

DRILLING & PILING

EC300E KALKPELARMASKIN

VOLVO EC300E KALKPELARMASKIN

Användningsområde utgörs av borrning där hålet sedan fylls med flytande kalk som stelnar till en pelare.

Maskinen är konstruerad, tillverkad och beskriven i enlighet
med EG:s maskindirektiv 2006/42/EG och EMC-direktivet
2004/108/EG.