CeDe:s lösningar

CeDe Group arbetar inom tre affärsområden – Construction Equipment, Engineering Services och Special Solutions. Vårt omfattande expertkunnande, och långa erfarenhet av utveckling och optimering av olika typer av tekniska maskinlösningar, ligger till grund för de framgångsrika lösningar vi levererar.


Inom alla tre spelar vårt motto och inställning ”We increase machine usability” en ledande roll. Resultatet blir nya stärkta kundvärden samt såväl stärkt produktivitet som konkurrenskraft hos våra kunder.

CONSTRUCTION EQUIPMENT – FRÅN IDÉ TILL KOMPLETT MASKIN

c1

Inom Construction Equipment arbetar CeDe Group med allt från design och konstruktion till anpassning och tillverkning av tillbehör och kompletta specialmaskiner.

ENGINEERING SERVICES – KUNDSTYRDA INGENJÖRSPROJEKT

d1

Inom Engineering Services arbetar CeDe Group med ingenjörsprojekt för framför allt verkstadsindustri.

SPECIAL SOLUTIONS – SPECIALAPPLIKATIONER FÖR TUNG INDUSTRI

e1

Inom Special Solutions utvecklar och producerar CeDe Group specialapplikationer och specialmaskiner för främst gruv- och anläggningsmarknaden, men tar även fram lösningar för annan tung mobil industri.