increse_usability

WHEELED LOADERS

LÅGBYGGD HYTT

c24-1

LÅGBYGGD HYTT FÖR VOLVO L60 – L 250 HJULLASTARE

En hjullastare med lågbyggd hytt är anpassad för att kunna arbeta under jord i områden där takhöjden inte tillåter användning av en maskin med standardhöjd.

Maskinen är ROPS- och FOPS-testad och konstruerad, tillverkad och beskriven i enlighet med EG:s maskindirektiv 2006/42/EG och EMC-direktivet 2004/108/EG.

Det ombyggda och godkända avgasröret är specialtillverkat för att den inte skall påverka höjden av fordonet samtidigt som en bra avgasventilation bibehålls.

Då hyttens tak har sänkts har även sitsen sänkts ner i golvet på hytten vilket resulterar i att körställningen har ändrats. För att kompensera denna ändring har pedalerna vinklats för en optimal körställning. Denna maskin-konstruktion är optimal för arbete med låg takhöjd och kommer att underlätta för många tunnelarbeten.