Från idé till färdig lösning

Behöver du maskiner med nya funktioner och extrautrustning som utökar deras användningsområde och produktivitet? Eller hjälp med krävande och komplexa ingenjörsprojekt för framför allt verkstadsindustri? CeDe Group arbetar som en av de ledande aktörerna med just detta. Välkommen till CeDe Group och vårt breda utbud av specialmaskiner och ingenjörsteknisk support.

VOLVO CE Certifierad Partner

a0-5

CeDe Group är en av Volvo Construction Equipment (Volvo CE) godkänd partner. Det ger Volvo CE möjligheten att tillhandahålla maskiner för sina kunder som är delvis tillverkade av Volvo CE och delvis av CeDe Group.

increse_usability

Vi skapar lösningar som ökar maskiners användbarhet och gör dem mer flexibla och passande för nya uppgifter.

Med bas i Sverige och marknad i Europa

a0-6

I den expansiva Öresundsregionen designar, utvecklar och tillverkar vi specialapplikationer och kompletta maskiner. Majoriteten av våra kunder är världsledande aktörer inom gruv-, anläggnings- och offshoreindustrin.

Vår anläggning ligger i Malmö, med utmärkta förbindelser via väg och järnväg samt Malmö hamn.

CeDe Group News